དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། >> བྱ་འགུལ་སྣ་ཚོགས།
 • སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱུགས་མཚམས་གཉིས་པའི་གནས་ཚུལ། སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱུགས་མཚམས་གཉིས་པའི་གནས་ཚུལ། 2008-05-13

 • སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱུགས་མཚམས་གཉིས་པའི་གནས་ཚུལ།
  ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན། རྒྱལ་ཁྱབ་དང་ས་ཆ་བཅུ་བདུན་ནས་འོངས་པའི་ལྕགས་རྟ་བཞོན་མཁན་160རྒྱུགས་མཚམས་གཉིས་པ་སྟེ་ཟི་ལིང་མཁར་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་འགྲན་བསྡུར་ལ་བཞུགས། མཚོ་ངོས་ལས་སྨིས་3600ཡོད་པའི་རི་བོ་ཉི་ཟླའི...
  རྩོམ་པ་པོ།: སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱུགས་མཚམས་གཉིས་པའི་གནས་ཚུལ། དུས་ཚོད།: 2008-05-13 ཀློག་གྲངས།: 10 རྩོམ་ཁུངས།: ཞིན་ཧ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་ལྕགས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་འགྲན་ཚོགས་འགོ་བརྩམས་པ། སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་ལྕགས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་འགྲན་ཚོགས་འགོ་བརྩམས་པ། 2008-05-12

 • སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་ལྕགས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་འགྲན་ཚོགས་འགོ་བརྩམས་པ།
  2008ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས11ཉིན། སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྕགས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་ འགྲན་ཚོགས་མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་མཁར་ནས་བསྡུས། རྒྱལ་ཁབ14དང་ཞང་ཀང་།ཐེ་ཝང་བཅས་ཀྱི་ལྕགས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་ཚོགས་པ་20དང་། ཁྱོན་བསྡོམས་...
  རྩོམ་པ་པོ།: སྐབས་བདུན་པའི་མཚོ་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་ལྕགས་རྟ་རྒྱུགས་པའི་འགྲན་ཚོགས་འགོ་བརྩམས་པ། དུས་ཚོད།: 2008-05-12 ཀློག་གྲངས།: 15 རྩོམ་ཁུངས།: ཞིན་ཧྭ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共4页第4页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页1234下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!