དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། >> མི་སྣ་བཅར་འདྲི།
 • ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི། ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི། 2019-02-27

 • ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི།
  བཅར་འདྲི་བྱ་ཡུལ། རྒྱ་གྲོལ། དྲི་བ། ཁྱེད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔལ་འབྱོར་རིག་པ་ཞེས་པ་བཏོན་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་འདི་ནི་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གྱི་རྗེས་ནས་གཞུང་ལུགས་ལ་བསམ་གཞིག་བྱས་པ་ཐོག་མ་ཡིན་པས...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-02-27 ཀློག་གྲངས།: 55 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོའི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ལྔའི་རྫོང་དཔོན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ལྔའི་རྫོང་དཔོན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན། 2019-02-25

 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ལྔའི་རྫོང་དཔོན་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།
       ཟླ2པའི་ཚེས23ཉིན། སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་བ་གཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས།      ཟླ2པའི་ཚེས24ཉིན། དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2019-02-25 ཀློག་གྲངས།: 138 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • “ཤམ་བྷ་ལ”ཞེས་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་ནམ། “ཤམ་བྷ་ལ”ཞེས་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་ནམ། 2018-09-27

 • “ཤམ་བྷ་ལ”ཞེས་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་ནམ།
  དེང་སང་གྲགས་བཞིན་པའི་“ཤམ་བྷ་ལ”ཞེས་པའི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་བདེན་ནམ། ངོ་སྤྲོད་ཅུང་གནང་རོགས།      ལན། ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཀི ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལྟ...
  རྩོམ་པ་པོ།: རྒྱ་གྲོལ། དུས་ཚོད།: 2018-09-27 ཀློག་གྲངས།: 105 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ། སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ། 2018-07-30

 • སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ།
  སྟག་འབུམ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་མི་ཚེའི་བརྒྱུད་རིམ། མདོ་འཛིན་པ། འབྲོང་ཕྲུག      དགེ་རྒན་སྟག་འབུམ་རྒྱལ་ལ་མཚོན་ན། འུ་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་རེད། འོན་ཀྱང༌། འུ་ཚོས་དགེ་རྒན་སྟག་འབུམ་རྒྱ...
  རྩོམ་པ་པོ།: འབྲོང་ཕྲུག དུས་ཚོད།: 2018-07-30 ཀློག་གྲངས།: 107 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་འགའ། རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་འགའ། 2018-07-20

 • རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་འགའ།
  རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་འགའ། ལན་འདེབས་མཁན། ཨ་ཁུ་རྒྱ་གྲོལ། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གི་བསམ་བློའི་ཁ་གཏད་ས་གང་ཡིན།  ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། གངས་ཞུན།      ལན། སྙན་ང...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-07-20 ཀློག་གྲངས།: 36 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལ་བཅར་འདྲི། ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལ་བཅར་འདྲི། 2018-07-12

 • ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལ་བཅར་འདྲི།
  ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།      ས་ག་ཟླ་བའི་དཔལ་ཡོན་གྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་བག་ཡོད་ཞི་དུལ་གྱི་སྣང་བ་སྦྱིན་ནས་དབྱར་ཐོག་མའི་སྟ་གོན་ལ་རེམ་པའི་དུས་སྐབས་འདིར། ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-07-12 ཀློག་གྲངས།: 125 རྩོམ་ཁུངས།: ཀྲུང་དབྱང་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མ་ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་འདས་ནས་ལོ་འཁོར་དྲུག་ལོན་པའི་རྗེས་དྲན། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མ་ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་འདས་ནས་ལོ་འཁོར་དྲུག་ལོན་པའི་རྗེས་དྲན། 2018-06-12

 • པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མ་ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་འདས་ནས་ལོ་འཁོར་དྲུག་ལོན་པའི་རྗེས་དྲན།
  ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མ་ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་འཁོར་དྲུག་ལོན་པའི་རྗེས་དྲན་ཡིད་ཀྱི་གདུང་འབོད། བིས་མདོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། ༧པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མ་ཡུམ་མཆོག...
  རྩོམ་པ་པོ།: བིས་མདོ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། དུས་ཚོད།: 2018-06-12 ཀློག་གྲངས།: 3019 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དཔལ་ཡུལ་ས་ངན་གྱི་ས་བྲིས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གླེང་བ། དཔལ་ཡུལ་ས་ངན་གྱི་ས་བྲིས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གླེང་བ། 2018-05-28

 • དཔལ་ཡུལ་ས་ངན་གྱི་ས་བྲིས་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་གླེང་བ།
  བཅར་འདྲི་ཞུ་ཡུལ། ས་ངན་སྤྲུལ་སྐུ་འགྱུར་མེད་ཚེ་རིང་དང་ཇོ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ། ས་ངན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། བཅར་འདྲི་ཞུ་མཁན། དཔལ་ཡུལ་དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་འཚོལ་བསྡུ་མཐུན་ཚོགས།      སྤྱིར་ས་ངན་ཞེས་པ་...
  རྩོམ་པ་པོ།: དཔལ་ཡུལ་དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་འཚོལ་བསྡུ་མཐུན་ཚོགས། དུས་ཚོད།: 2018-05-28 ཀློག་གྲངས།: 88 རྩོམ་ཁུངས།: ཁམས་པའི་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • གནམ་ལྷ་ཐར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་འཚོལ་སྙེག་གི་བགྲོད་ལམ་དང་དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། གནམ་ལྷ་ཐར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་འཚོལ་སྙེག་གི་བགྲོད་ལམ་དང་དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད། 2018-04-04

 • གནམ་ལྷ་ཐར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་འཚོལ་སྙེག་གི་བགྲོད་ལམ་དང་དེའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད།
  གསར་འགོད་པ། སྐུ་ཞབས་གནམ་ལྷ་ཐར་ལགས། བདེ་མོ། ཁྱེད་ཀྱིས་གསེར་ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཚོད་སྤྱད་ནས་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། ཆབས་ཅིག་ཉེ་ལམ་ཁྱེད་ལ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་སྤྱོད་ཡོན་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་པའ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-04-04 ཀློག་གྲངས།: 104 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་ཚགས་པར། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་གཅན་མེ་སྟག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ། བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་གཅན་མེ་སྟག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ། 2018-03-23

 • བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་གྲགས་ཅན་གཅན་མེ་སྟག་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ།
       སྐྱ་བོས་བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་པ་གྲགས་ཅན་གཅན་མེ་སྟག་ལགས་ལ་ཁ་པར་གྱི་ལམ་ནས་བཅར་འདྲི་བྱས་ཤིང་ཁོང་གིས་དྲ་བའི་ཀློག་མཁན་གྱིས་བཏོན་པའི་དྲི་བར་ལན་བཏབ་སྟེ་རང་གི་གསར་རྩོམ་གྱི་མྱོང་བ་དང་དམིགས་ཡུ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2018-03-23 ཀློག་གྲངས།: 129 རྩོམ་ཁུངས།: མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共7页第1页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།上十页1234567下十页ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!