དཀར་རིལ་མནན་ཏེ་རིགས་དབྱེ་ལ་ལྟ་བ།
གཙོ་ངོས། >> ཆེད་དོན་ལེ་ཚན། >> གངས་ལྗོངས་ཀུན་གླེང་།
 • རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དང་པོ་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་རུ་བསྡུས། རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དང་པོ་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་རུ་བསྡུས། 2017-07-21

 • རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དང་པོ་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་རུ་བསྡུས།
  རྒྱལ་ནང་གི་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དང་པོ་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་རུ་བསྡུས། བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར།      ཉེ་སྔོན། ཀྲུང་གོའི་སྐབས་དང་པོའི་བོད་ཀྱི་ཤོམ་པའི་འགྲན་བསྡུར་དེ་མདོ་སྨད་ཀན...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2017-07-21 ཀློག་གྲངས།: 2 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ༄༅།། འབྲུ་སྒ་སྡེ་མཆོང་མཁར་སྨུག་པོའི་གནའ་ཤུལ། ༄༅།། འབྲུ་སྒ་སྡེ་མཆོང་མཁར་སྨུག་པོའི་གནའ་ཤུལ། 2017-05-03

 • ༄༅།། འབྲུ་སྒ་སྡེ་མཆོང་མཁར་སྨུག་པོའི་གནའ་ཤུལ།
    འབྲུ་སྒ་སྡེའི་མཆོང་མཁར་སྨུག་པོའི་མཁར་ཤུལ།          འབྲུ་སྒ་སྡེ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་ཞེས་པ་གླིང་དཔའ་བརྟུལ་སུམ་བཅུའི་ནང་ཚན། ཡང་བརྟུལ་དམ་པ་མི་བདུན་དང་ཞེ་ཐུལ་ཁྲ་གླག་སྤྱང་གས...
  རྩོམ་པ་པོ།: གྲྭ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་། དུས་ཚོད།: 2017-05-03 ཀློག་གྲངས།: 94 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༡ ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༡ 2016-05-23

 • ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༡
  དྲི་བ་འདོན་མཁན། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཚོགས་མི། དྲིས་ལན་འདེབས་མཁན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། ས་གནས། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་ཚོགས་པ། ཡི་གེར་ཕབ་མཁན། བརྩེ་དུང་རྡོ་རྗེ། དྲི་བ་དང་པོ། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། དུས་ཚོད།: 2016-05-23 ཀློག་གྲངས།: 234 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༢ ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༢ 2016-05-23

 • ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༢
  དྲི་བ་འདོན་མཁན། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཚོགས་མི། དྲིས་ལན་འདེབས་མཁན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། ས་གནས། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་ཚོགས་པ། ཡི་གེར་ཕབ་མཁན། བརྩེ་དུང་རྡོ་རྗེ།      གཉིས་པ། མི...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། དུས་ཚོད།: 2016-05-23 ཀློག་གྲངས།: 48 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༣ ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༣ 2016-05-23

 • ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༣
  དྲི་བ་འདོན་མཁན། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཚོགས་མི། དྲིས་ལན་འདེབས་མཁན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། ས་གནས། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་ཚོགས་པ། ཡི་གེར་ཕབ་མཁན། བརྩེ་དུང་རྡོ་རྗེ།      དྲི་བ་གསུམ...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། དུས་ཚོད།: 2016-05-23 ཀློག་གྲངས།: 67 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༤ དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༤ 2016-05-23

 • དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༤
  དྲི་བ་འདོན་མཁན། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཚོགས་མི། དྲིས་ལན་འདེབས་མཁན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། ས་གནས། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་ཚོགས་པ། ཡི་གེར་ཕབ་མཁན། བརྩེ་དུང་རྡོ་རྗེ།      འོ་ན། གློག...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། དུས་ཚོད།: 2016-05-23 ཀློག་གྲངས།: 68 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༥ དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༥ 2016-05-23

 • དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་བཏབ་པའི་གློག་རྡུལ་ཚོང་ལས་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན།༥
  དྲི་བ་འདོན་མཁན། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཚོགས་མི། དྲིས་ལན་འདེབས་མཁན། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། ས་གནས། བོད་ཡུལ་ཚོང་དོན་ཚོགས་པ། ཡི་གེར་ཕབ་མཁན། བརྩེ་དུང་རྡོ་རྗེ།      ད་ངས་གོང་ན...
  རྩོམ་པ་པོ།: ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། དུས་ཚོད།: 2016-05-23 ཀློག་གྲངས།: 53 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ལམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ། ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ།༢ ལམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ། ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ།༢ 2016-04-22

 • ལམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ། ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ།༢
  ལམ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཁག་གཉིས་པ། ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པས་གཙོས་གངས་ནོར་ཟས་རིགས་གཡོས་སྦྱོར་ ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་ར...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-04-22 ཀློག་གྲངས།: 261 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ།༡ ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ།༡ 2016-04-21

 • ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པ་མདོ་སྨད་ཡུལ་དུ་བསྐྱོད་པ།༡
  ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པའི་དྲིལ་སྒྲོག་པར་རིས། ཚོ་ཤོག་གསར་པའི་བོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་ལྟ་སྐོར་ཚོགས་པས་དཔའ་ལུང་གངས་ལྗོངས་ དགའ་ཡ་བོད་ཀྱི་གྱོན་ཆས་སྤྱི་གཉེར་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་པ། ཚོ་ཤ...
  རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 2016-04-21 ཀློག་གྲངས།: 450 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
 • 2015ལོའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོང་ལས་པའི་འདུ་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་བསྡུས་པ། 2015ལོའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོང་ལས་པའི་འདུ་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་བསྡུས་པ། 2015-12-29

 • 2015ལོའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོང་ལས་པའི་འདུ་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་བསྡུས་པ།
  2015ལོའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཚོང་ལས་པའི་འདུ་ཚོགས་སྐབས་དང་པོ་བསྡུས་པ། ཡུལ་དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུའི་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་དང་། བོད་ཀྱི་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་པ...
  རྩོམ་པ་པོ།: གཤོག་དཀར། དུས་ཚོད།: 2015-12-29 ཀློག་གྲངས།: 3685 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། རྩོམ་ཡོངས་ཀློག་པ...
  共10页第1页首页ཤོག་ངོས་གོང་མ།ཤོག་ངོས་འོག་མ།尾页

  {ཤོག་ངོས་མི་དབྱེ་བ(མནན་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་འདི་སྦས་ཆོག)}!