མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཡུལ་སེང་ལྕམ་འབྲུག་མོའི་སློབ་གྲྭ་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས།

བོད་པའི་བླ་སྲོག

རྩོམ་པ་པོ།:ཤེལ་དཀར་ཚེ་སྒྲོན།2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

ཨ་མར་སྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ།:ཏིང་འཛིན་འཚོ།2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

ཕོ་མཆོག་མོ་དམན་གྱི་ལྟ་ཚུལ།

རྩོམ་པ་པོ།:དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

རང་དོན་ཅན་འདི་དག

རྩོམ་པ་པོ།:ཀླུ་མོ་མཚོ། 2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

རྨི་ལམ།

རྩོམ་པ་པོ།:རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ། 2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

འབོད་སྐད།

རྩོམ་པ་པོ།:ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ།2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

བུད་མེད་ཚོར་ལབ་པ།

རྩོམ་པ་པོ།:ཏཱ་རེ་སྒྲོལ་མ།2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

ཕྱིར་དྲན་ཀློང་གི་ཨ་ཕ།

རྩོམ་པ་པོ།:ཁྱུང་ཕྲུག2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

བུ་མོ་ཚོ་མདུན་དུ་འགྲོ།

རྩོམ་པ་པོ།:སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

ང་ནི་བོད་པའི་བུ་མོ།

རྩོམ་པ་པོ།:ནེའུ་ཆུང་།2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

སེམས་གཏམ།

རྩོམ་པ་པོ།:ལྷ་ལྕམ་ཁྲོམ་རྒྱན2011-05-20
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།