མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གླིང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

སྒྲོམ་དུ་ཚུད་པའི་སྙན་ངག

མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

བོད་ཡིག་ལ་དོན་ཕྲད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་དང་སྡེབ་ནས་རྩིས་འཁོར་མྱུར་མཐེབ་ བཀོལ་སྤྱོད་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

བྲག་དཀར་ཐེམ་ཆེན།

མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

དྲིན་ཕ་མ་ཉི་ཟླ་རྙེད་མེད་རེད། (ཞར་བཀོད་ཅིག)

སློབ་ཆེན་འགྲིམ་པའི་ང་།

རྩོམ་པ་པོ།:འབྲུག་མོ་སྐྱིད།2012-07-10
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག དཀོན་མཆོག་སྐྱིད།

རྩོམ་པ་པོ།:དཀོན་མཆོག་སྐྱིད། 2012-07-01
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

སྒོ་སྲུང་བ། བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།

རྩོམ་པ་པོ།:བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།2012-07-01
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

འཁོར་སྐྱོད། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

རྩོམ་པ་པོ།:བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། 2012-07-01
མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།

ངས་ཀྱང་ཁང་བ་ཞིག་ཕུབ་འདོད། དབང་ཆེན་ཚེ་རིང་།

སྤྲང་ཕྲུག་གི་སྨྱོ་ལབ། རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ།