• སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་དགོང་མོ།ནོར་འབྱུང་གི་ཚྭ་འདམ།འབད་ཐབས་ཀྱི་དུས་གསར་ཞེས་པའི་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་ལོའི་ལོ་སར་བསུ...

  2020-01-14 བསོད་རྡོ།  120
 • ༄༅།།གསེར་སྨད་སྦོ་མདའ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁང་པའི་བཟོ་བཀོད་རགས་བཤད་གསེར་ཆུ་སྔོན་མོའི་བཞུར་རྒྱུན།

  དེ་ཡང་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བཟུང་བོད་ཆེན་པོའི་མི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་ལ་འབྲོག་སྦྲ་ནག་ཅན་ཞེས་ཕྱུགས་དཀར་ནག་གི་ལས་ལ་གཉེར་མཁན་དང་།རོང...

  2020-01-13 གསེར་ཀུན་དགའ། 201
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུའི་དགོང་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་པ《ངག་གི་མཆོད་པ》ཞེས་པ་ཟླ1པོའི་ཚེས7དང་ཚེས8ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒ...

  2020-01-09 པདྨ། 257
 • བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་རྒྱ་ཤུལ་དུང་ཁྱུང་གིས་གསར་རྩོམ་དང་འཁྲབ་ཁྲིད་བྱས་ཤིང་།མགོ་ལོག་ལྷ་སྲས་ཇོ་རུ་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ཚད་ཡོད་...

  2020-01-06 ཆབ་འགག་ཇོ་རུ། 148
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དང་པོའི་ལྕགས་ཕོ་བྱི་བ་ལོའི(2020)ལོ་སར་བརྙན་འཕྲིན་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཏེ《ལོ...

  2019-12-31 མི་གསལ། 152
 • དྲིན་ཅན་ཕ་ལོ་མ་ལོ།ངག་དབང་།

  2019-12-19 མི་གསལ། 91
 • ༄༅།།སྟོད་གཞས《གྲོ་མོ་རིན་ཆེན་སྒང》གི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གསན་རོགས།

  སྟོད་གཞས་ནི་དང་ཐོག་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་དར་བ་དང་།དེ་ནས་དིང་རི་དང་།ལྷ་རྩེ།ས་སྐྱ་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་།ཞབས་བྲོའི་རྡིག་ཤུགས་...

  2019-12-19 མི་གསལ། 146
མང་དུ་འདྲུད།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།