• སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས9ཉིན་གྱི་དགོང་མོ།ནོར་འབྱུང་གི་ཚྭ་འདམ།འབད་ཐབས་ཀྱི་དུས་གསར་ཞེས་པའི་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གྱི་ཉིས་སྟོང་ཉི་ཤུ་ལོའི་ལོ་སར་བསུ་བའི་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཚྭ་འདམ་ཟློས་གར་ཁང་དུ་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྡུས།...

  2020-01-14 17:02:38 བསོད་རྡོ།  120
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་དམངས་གླུའི་དགོང་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་པ《ངག་གི་མཆོད་པ》ཞེས་པ་ཟླ1པོའི་ཚེས7དང་ཚེས8ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་འཁྲབ་སྟོན་ཚོམས་ཆེན་དུ་ཕབ་སྐྲུན་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་།...

  2020-01-09 08:58:56 པདྨ། 257
 • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གིས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དང་པོའི་ལྕགས་ཕོ་བྱི་བ་ལོའི(2020)ལོ་སར་བརྙན་འཕྲིན་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཏེ《ལོ་གཡང་དྲོན་མོ》ཞེས་པ་ཟླ12ཚེས26ཉིན་གྱི་དགོང་མོར་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་འཁྲབ་སྟོན་ཚོམས་ཆེན་དུ་ཕབ་སྐྲུན་བྱས།...

  2019-12-31 09:58:15 མི་གསལ། 152
 • དྲིན་ཅན་ཕ་ལོ་མ་ལོ།ངག་དབང་།...

  2019-12-19 11:02:13 མི་གསལ། 91
 • ༄༅།།སྟོད་གཞས《གྲོ་མོ་རིན་ཆེན་སྒང》གི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གསན་རོགས།

  སྟོད་གཞས་ནི་དང་ཐོག་སྟོད་མངའ་རིས་ནས་དར་བ་དང་།དེ་ནས་དིང་རི་དང་།ལྷ་རྩེ།ས་སྐྱ་ཁུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་།ཞབས་བྲོའི་རྡིག་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་།གླུ་ཚིག་གསལ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན།...

  2019-12-19 09:40:56 མི་གསལ། 146
 • གླུ་བ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་གླུ་གཞས《ཕ་མ》།...

  2019-12-18 16:06:50 མི་གསལ། 132

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།