༄༅༎རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

རྩོམ་པ་པོ།:མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རིག་གནས་ཁང་གིས་མཁོ ཡོང་ཁུངས།:མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། དུས་ཚོད།:2020-04-30 09:29:41 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/14
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (1/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (2/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (3/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (4/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (5/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (6/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (7/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (8/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (9/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (10/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (11/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (12/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (13/14)

 • རི་མོ་སྒྱུ་རྩལ།

  (14/14)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།