• མདོ་ལ་རིང་མོས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་མང་པོར་སྡོད་གནས་ཡིད་ཚིམ་པ་ཞིག་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ཅིང་།མདོ་ལ་རིང་མོའི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་སྒྲིག་སྲ...

  2020-01-13 མི་གསལ། 87
 • 2020ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས1ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ས་གཤིས་རྟོག་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་མཚོ་ཨང་དང་པོ་རྟགས་ཅན་སྲུང་སྐརC(HY-1C)གྱི་བརྙན་པར་ཞ...

  2020-01-03 མི་གསལ། 87
 • འབྲོག་པས་རྩ་འཛུགས་བྱས་པའི་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་སྤྱི་གླིང་རྨ་ཆུའི་ཆུ་འགོ་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་དོ་དམ་ཁུལ་ལྗང་མདོག་གི་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་ག...

  2020-01-02 མི་གསལ། 103
 • སྤྱི་ཟླ12པའི་ཚེས28ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དར་ཐོག་སྤྲོ་གསེང་ལུས་སྦྱོང་སྤྲོ་ཚོགས་སྐབས་ལྔ་བ་དང་མདའ་བཞི་རྫོང་གི“དགུན་དཔྱིད་དུས”ཀྱི...

  2019-12-31 ཕག་མོ་ཚེ་བརྟན་དང་སངས་རྒྱས་ཚེ་ར 151
 • ཉེ་ཆར།དངོས་བཤུས་གློག་བརྙན་ཆེན་མོ《མཚོ་སྔོན་གྱི་བླ་མཚོ་སྔོན་མོ》ཞེས་པའི་སྨྱན་སྦྱོར་མཇལ་འཕྲད་ཚོགས་འདུ་དེ་མཚོ་སྔོན་རླུང་བརྙན་འཕྲིན...

  2019-12-26 མི་གསལ། 51
 • བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་སྲུང་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་དུས་ཆེན་ཡིན་ཅིང༌།ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་གཅི...

  2019-12-13 མི་གསལ། 63
 • ཁ་བས་རི་ལམ་འགག་པས།གཙོད་ཕྲུག་སྤྱང་ཀིས་བཟུང་།

  2019-12-05 མི་གསལ། 113
 • འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་སྲིད་པའི་སྒལ་སྟེང་ན།།གངས་རིའི་འོད་མདངས་འཚེར་བ་ལྷ་ཡུལ་གྱི།།ལུགས་གཉིས་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་དབང...

  2019-10-31 འཇམ་དབྱངས་ཉི་མ། 28
 • ཧུང་ཡོན་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གནས་རི་སྟག་རྩེ།

  ཆགས་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ།སྟག་རྩེ་ནི་སྐ་ཀླུང་རིང་མོ་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ཆུ་མགོ་རྨ་འབྲིའི་དབྱེ་མཚམས་སྟེ་ས་བབས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་ཅུང་མ...

  2019-10-18 མི་གསལ། 45
 • ལོ་ངོ་འདི་དག་གི་རིང་།མཚོ་སྔོན་པོ་ས་ཆར་ཆར་ཆུ་འབབ་ཚད་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་སྐྱེ་ཁམས་སླར་གསོའི་ལས་གཞི་རབ་དང་རིམ་པར་ཕན་འབྲས་མངོན་...

  2019-09-29 མི་གསལ། 34
མང་དུ་འདྲུད།

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།