• ༄༅།།2019ལོར་དཀར་མཛེས་ནས་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་ཀྱི་གནས24རྙེད།

  སྤྱི་ཟླ1པོའི་ཚེས11ཉིན།སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རིག་དངོས་ཅུས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི2019ལོའི་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ།2019ལོར་སི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས་ནས་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ས་གནས་24གསར་དུ་རྙེད་ཡོད་ཅིང་།དེས་ཁྲོན་ནུབ་མཐོ་སྒང་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོར་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དེ་ཁ་བསྐངས་བྱས་ཡོད།...

  2020-01-15 10:54:17 མི་གསལ། 37
 • བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་འདམ་གཞུང་རྫོང་གིས་བོད་སྐད་ཡིག་ལེགས་པར་སྤྱོད་མཁན་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱས།...

  2019-12-25 15:46:51 མི་གསལ། 141
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་ལ2019ལོའི་ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་གསོ་རིག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་དགའ་སྣ་མང་ཐོབ།...

  2019-12-25 09:23:54 མི་གསལ། 104
 • ༄༅།།རེབ་གོང་རིག་གནས་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རིག་གནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་གྱི་གྲས་སུ་ཚུད།

  མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རེབ་གོང་རིག་གནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོད་ལྟ་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རིག་གནས་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཁུལ་གྱི་གྲས་སུ་ཚུད།...

  2019-12-24 09:54:16 མི་གསལ། 79
 • སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས29ཉིན།ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་ཆུང་གིས་སྐུ་ཞབས་དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བའི་བྱེད་སྒོ་དེ་གོ་རིམ་ལྡན་ལ་དོན་སྙིང་ཡོད་པའི་ངང་སྤེལ།...

  2019-12-02 10:19:57 མཚོ་མོ། 252
 • སྤྱི་ཟླ11པའི་ཚེས28ཉིན།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲུབ་གནང་བའི་མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ་ཤར་གཏོང་བྱས་ཏེ་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་ལོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་བསྡུས།...

  2019-11-28 18:06:37 ལྷ་ཚེ། 924
 • མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་གཟུགས་འདས་ཤུལ་བཞག་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་པ་ནམ་མཁའ་ཡིས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་སྤོས་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས...

  2019-10-31 10:07:00 པད་མ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར། 50

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།