༄༅།།མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

རྩོམ་པ་པོ།:ཝུའུ་ཀང་། ཡོང་ཁུངས།:ཞིན་ཧྭ་ཁང་། དུས་ཚོད།:2020-07-07 16:02:19 ཀློག་གྲངས།:
རྒྱབ་སྐྱོར།གནོན་ཀློག་པར་རིས།
| རེའུ་མིག་ལྟ་ཀློག
1/10
ད་མེད།
ངོས་གོང་མ།
ངོས་འོག་མ།
 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (1/10)

 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (2/10)

 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (3/10)

 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (4/10)

 • ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོའི་སམ་བྷ་སྡེ་བའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (5/10)

 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (6/10)

 • ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོའི་སམ་བྷ་སྡེ་བའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (7/10)

 • ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོའི་སམ་བྷ་སྡེ་བའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (8/10)

 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (9/10)

 • ཁྲི་ཀའི་མཚམས་སྤྲིན་ས་དབྱིབས།

  (10/10)

འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།