• རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་བློན་ཆེན་བཞིའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ཅིང༌།འཁྲུངས་ཡུལ་སྟོད་ལུང་རམ་པ་ནས་ཡིན་པ་དེང་སང་གནས་དེར་མགར་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཟེར་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།...

  2020-06-23 11:01:42 དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།  75
 • ཡབ་སྨད་ཀྱི་ལྡེ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་འོད་ལྡེ་ལ་སྲས་བཞི་བྱུང་བའི་བགྲེས་པ།འདི་དང་གཅུང་ཁྲི་ཆུང་གཉིས་ཀྱིས་སྔར་ཡུམ་བརྟན་རྒྱུད་ལ་ཤོར་བའི་ནོར་སྣ་ཁྱད་པར་ཅན་དགུ་ཚུར་བླངས་ནས་ཕ་ཝ་དེ་སེར་དངུལ་གཞོང་ཕོར་ཁ་ཅན་ཐོབ་སྟེ་གཙང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས།...

  2020-05-14 10:35:24 མི་གསལ། 53
 • 1.རུ་ལས་སྐྱེས།མཛངས་བློན་མི་བདུན་གྱི་ཐོག་མ་རུ་ལས་སྐྱེས་ནི་བོད་རྒྱལ་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་བློན་པོ་ཡིན་ལ།ཁོང་གིས་མཛངས་པའི་ལས་སུ...

  2019-10-23 10:31:00 མི་གསལ། 230
 • ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེ།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ལ།ལོ་ཙཱ་བ་རབ་དགུའི་ན...

  2019-10-18 09:40:00 མི་གསལ། 190
 • ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ལ།ལོ་ཙཱ་བ་རབ་...

  2019-10-15 09:58:00 མི་གསལ། 107
 • སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བྱུང་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན་ལ།ལོ་ཙཱ་བ་རབ་དགུའི...

  2019-10-12 08:52:00 མི་གསལ། 135
 • (མ་ཞང་དྲོན་པ་སྐྱེད་དམ་ཁྲོན་པ་སྐྱེས་ཞེས་པའང་སྣང)རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་ཀྱི་བློན་པོ།འདི་བོན་ལ་དགའ་བས་རྒྱ...

  2018-09-27 09:59:00 མི་གསལ། 169
 • འབྲོ་བཟའ་ཁྲི་མ་ལོད་ནི་མེ་བྱི་སྤྱི་ལོ676ལོར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གཤེགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས།མགར་བཙན་སྙ་ལྡོམ་བུ་དང་།དབས་ཏ་ར་ཁ...

  2018-05-07 09:22:00 མི་གསལ། 339
 • རྒྱལ་བ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

   རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ནི།རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་མེ་བྱི(སྤྱི་ལོ1876)ལོར་དྭགས་པོ་གླང་མདུན་དུ་སྐུ་བལྟམས།འཇམ་...

  2014-11-05 15:20:00 མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། 1122
 • རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ།

   རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ནི།གངས་རིའི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་སྟོད་ལྷོའི་ཆ་སྙེ་ནམ་གླང་ཡུལ་ཞེས་བྱ་བར་ཡབ་རྭ་སྟོན་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་དང་ཡ...

  2014-10-27 10:14:00 བོད་ལྗོངས་དགའ་སྐྱིད་གླིང་འཛུགས 624

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།