• ༄༅། །བོད་སྨན་མུ་ཏིག་བདུན་ཅུའི་སྨན་སྦྱོར་ལག་རྩལ།

  བོད་སྨན་རིན་ཆེན་མུ་ཏིག་བདུན་ཅུའི་སྨན་སྦྱོར་འདི་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཉིང་བཅུད་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་ཐོག་མར་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པ་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྨང་གཞིའི་རིག་གཞུང་དང་བསྟུན་ནས་མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་སྐྱེས་པའི་རང་བྱུང་བོད་སྨན་རྒྱུ་ཆ་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་བོད་སྨན་འདུལ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་ནས་གྲུང་པ་ཞིག་ཡིན།...

  2020-03-25 10:35:10 མི་གསལ། 64
 • ...

  2019-04-09 14:51:00 མི་གསལ། 162
 • དང་པོ།གོ་དོན།༡.སྐྱེམས་འགྲེལ་ལས།འདག་པའམ་ལྡེ་གུ་སྟེ་ཞེས་གསུངས།༢.གླིང་སྨན་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས།ལྡེ་གུ་ཞེས་པ་སྐྱོ་མའི་མིང་སྟ...

  2019-01-10 11:05:00 མི་གསལ། 95
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དག...

  2018-12-26 14:36:00 མི་གསལ། 169
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དག...

  2018-12-19 11:03:00 མི་གསལ། 128
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དག...

  2018-12-14 09:34:00 མི་གསལ། 92
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དག...

  2018-12-12 10:18:00 མི་གསལ། 102
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དག...

  2018-12-10 09:29:00 མི་གསལ། 118
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ་སྣ་ཚོགས།སྡེ་དག...

  2018-12-06 10:14:00 མི་གསལ། 81
 • སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣའི་མིང་ངོས་འཛིན།སྡེ་དགེའི་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྣ...

  2018-12-03 11:19:00 མི་གསལ། 219

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།