• ཉེ་ལམ།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་ཏེ་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་གྱི་མགོ་དངོས་སུ་བརྩམས་བྱུང་།རེབ་གོང་ད...

  2017-07-18 11:31:00 མི་གསལ། 125
 • འབའ་རཏྣ་ཚང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།ཡུན་ནན།དེ་ཡང་སྔོན་གྱི་འབའ་སྡེ་མངའ་རིས་ཞིང་ཁམས་དེང་སང་སྡེ་རོང་རྫོང་གི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་སུ་གཏོག...

  2017-06-20 09:32:00 འབའ་རཏྣ་ཚང་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། 425
 • ཟླ6པའི་ཚེས10ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།ཀྲུང་གུང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུ་དྲིལ་སྒྲོག་པུའུ་དང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཅུའ...

  2017-06-13 16:02:00 ཁུལ་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ། 81
 • བོད་ཟླ5པའི་ཚེས15ཉིན་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་སྲོལ་གཏོད་གནང་བའི་འཛམ་གླིང་སྤྱི་བསངས་དུས་དྲན་ཡིན།

  རབ་བྱུང་དྲུག་པའི་ས་འབྲུག་སྤྱི་ལོ༡༣༢༨ལོར་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་བོད་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སོག་ཆུ་ཁར་ལྕགས་ཟམ་འཛུགས་སྐབས།འཛམ་བུ་གླིང་...

  2016-07-19 14:41:00 ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། 994
 • བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིགཉིན་འདིར་དབུས་གཙང་དང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་རོལ།གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་སོགས་མཆོད་པ་བཤམས།གླུ་ལེན་ག...

  2016-06-22 15:10:00 མི་གསལ། 328
 • བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་འགའ།

  བོད་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་འགའ།བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིགཉིན་འདིར་དབུས་གཙང་དང་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་ལུགས་ལོ་གསར་ལ་རོལ།གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་...

  2016-03-21 09:10:00 མི་གསལ། 561
 • རྭ་སྒྲེང་ཁུ་བྱུག་མཆོད་པ་ནི་བོད་ཟླ་བཞི་བའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་བར་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་མཆོད་དང་སྟབས་གཅིག་ཏུ་ཁེལ་ཡོད་ལ།ལྷ་ས་འ...

  2015-12-30 10:51:00 མི་གསལ། 97
 • གྲ་ནང་རྫོང་གི་སྐབས་དང་པོའི་སྣམ་བུ་རིག་གནས་དུས་ཆེན་སྤེལ་མགོ་བརྩམས་པ།

  སྤྱི་ཟླ10བའི་ཚེས2ཉིན།བོད་ལྗོངས་གྲ་ནང་རྫོང་གི་སྐབས་དང་པོའི་སྣམ་བུ་རིག་གནས་དུས་ཆེན་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྲ་ནང་རྫོང་དུ་སྤེལ་མགོ་བརྩམས་ཤ...

  2015-10-09 10:19:00 མི་གསལ། 254
 • གཅན་ཚ་རྐ་ཕུག་ཡ་མཁར་ཚོ་བའི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་བསྡུས་པ།གཅན་ཚ་རྐ་ཕུག་ཡ་མཁར་ཚོ་བའི་དྲུག་པའི་ཀླུ་རོལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་བསྡ...

  2015-08-13 11:55:00 བསོད་རྡོ། 2137
 • ཀྲུང་གོའི་སྐོར་བྲོ་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཞི་བ་དང་ཀླུ་ཆུའི་ཤིང་སློང་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སྒོ།མཛད་སྒོའི་རྣམ་པ།མཛད་སྒོའི་རྣམ་པ།སྐོར་བྲོ...

  2015-08-07 10:43:00 ལྷ་མོ་ཚེ་སྐྱིད། 324

འབྲེལ་གཏུག་ཁ་པར།:0974-8512858

འཕྲིན་སྐུར་ཡིག་ཟམ།:amdotibet@163.com

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཞོགས་ཟེར།